Privacy- en Cookieverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Camping Helleweg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping Helleweg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Camping Helleweg verstrekt. Camping Helleweg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor-en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


WAAROM CAMING HELELWEG DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Camping Helleweg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Camping Helleweg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG CAMPING HELLEWEG GEGEVENS BEWAART
Camping Helleweg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Camping Helleweg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

NIEUWSBRIEF
Voor direct-marketing doeleinden gebruikt Camping Helleweg alleen e-mailadressen van personen die aantoonbaar en recent te gast zijn geweest op de camping. De adressen van personen die aantoonbaar te gast zijn geweest bij Camping Helleweg worden alleen opgeslagen in het e-mail marketing systeem en reserveringssysteem worden verder niet gedeeld of opgeslagen. Elke digitale nieuwsbrief van Camping Helleweg is voorzien van een duidelijke uitschrijfmogelijkheid waarmee een abonnee zich eenvoudig en snel kan afmelden. Ook heeft elke abonnee het recht de opgeslagen gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen via: campinghelleweg@hetnet.nl. Deze verzoeken worden binnen 48 uur afgehandeld.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Camping Helleweg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Camping Helleweg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS
Camping Helleweg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Camping Helleweg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Camping Helleweg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Camping Helleweg heeft hier geen invloed op. Camping Helleweg heeft Google geen toestemming gegeven om via Camping Helleweg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar campinghelleweg@hetnet.nl. Camping Helleweg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN
Camping Helleweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Camping Helleweg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Camping Helleweg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Camping Helleweg.

 

WWW.CAMPINGHELLEWEG.NL is de website van Camping Helleweg.

 

Camping Helleweg als volgt te bereiken:


Vestigingsadres: Helleweg 2, 4326 LJ, Noordwelle
Tel: +31(0)111 461 361
Mob: +31(0)6 505 105 72
E-mailadres: campinghelleweg@hetnet.nl

 

Neem contact op met Camping Helleweg